Konferencja "Pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki, to już fakt"

Sonolife partnerem sprzętowym aż 3 sesji warsztatowych Konferencji „Pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki to juz fakt”. 

Zajęcia i prelekcje przeprowadzili w duecie Bartłomiej Patka & Karol Szwej.