43. Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Ultrasonografia w praktyce podczas 43. Kongresu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w wydaniu SONOlife.